Dịch vụ giao Bánh kem Tous Les Jours tại nhà theo yêu cầu của quý khách

Thương hiệu bánh mang tên “Tous les jours” lại là của Hàn Quốc 100%.

Bánh kem Tous Les Jours theo tiếng Pháp dịch ra thì câu này có nghĩa là “ngày lại ngày” hoặc “luôn luôn”, nhưng chúng tôi thì lại cho nó cái nghĩa rằng “luôn luôn tươi mới”. Có nghĩa là bánh của chúng tôi luôn luôn tươi mới, không có tồn kho và khách mua bánh của chúng tôi thường được nhận bánh ngay sau khi mới ra lò, còn nóng hôi hổi”.